Klejdi Këlliçi

klejdi-kelliciKëlliçi ka marrë gradën Doktor Shkencash në Universitetin e Barit, Itali me specializim në Insititucione dhe Politikë të Krahasuar. Teza e tij doktorale përqëndrohet në legjislacionin e lobizmit në krahasimin me nivelit federal dhe atij të shteteve në Sh.B.A. Ai ka gjithashtu një Master në Çështje Globale dhe Europiane, marrë në Unveristetin Katolik të Zemrës së Shenjtë, Milano. Ai ëshë diplomura gjithashtu në Universitetin e Torinos në Shkenca Politike dhe Administrim Publik.

Zoti Këlliçi është lektor i shkencave politike prej mëse nëntë vjetësh. Aktualisht jep mësim në Universitetin e Tiranës në lëndët ‘Sistemet Politike në Shqipëri’ dhe ‘Nacionalizmi dhe Identiteti’.

Ai ka qenë gjithashtu komentues politik dhe opinionist për një sërë gazetash dhe stacionesh televizive në Shqipëri.

Aktualisht ai është anëtar bordi i Qendrës Shqiptare për Qeverisje të Mirë